Oferta

Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługi w zakresie systemu monitorowanego nadzoru występowania szkodników opartego na założeniach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

MIMAR proponuje kompleksowe usługi w zakresie:
– mycia i dezynfekcji (firma jest dystrybutorem środków do mycia i dezynfekcji),
– dezynsekcji,
– deratyzacji,
– dezodoryzacji.

Nasze zlecenia polegają przede wszystkim na:
– opryskach grubokroplistych,
– dezynsekcji gazowej (fumigacja),
– zamgławianiach ( metoda ULV),
– opylaniu,
– żelowaniu,
– instalacji pułapek (żywołownych),
– zwalczaniu gryzoni (antykoagulanty w formie kostek w otulinach woskowych, granulatu, pasty, kremu, proszku do opylania ).

Oferujemy, także fachowe doradztwo techniczne i monitoring w zakresie oferowanych usług, szkolenia dotyczące przygotowania Zakładowych Planów Utrzymania Higieny, konsultacje przy wdrażaniu systemów jakości HACCP, a także kompleksowy system nadzoru polegający na:
– lustracji (w tym wskazówki na temat biologii szkodników),
– identyfikacji,
– profilaktyce,
– zwalczaniu,
– kontroli,
– prowadzeniu dokumentacji zawierającej procedury, wskazujące sposób postępowania oraz osoby odpowiedzialne za wykonywane czynności.

Oferta nasza oprócz wymienionych wyżej usług obejmuje również:
Szkolenia pracowników i wdrożenia specyficznych systemów zapewnienia jakości w zakładzie – Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – (budynki, urządzenia, otoczenie zakładu, pomieszczenia socjalne, surowce i materiały, personel, magazynowanie, transport)
oraz Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)
– konsultacje zewnętrzne
– dokumentacja (procedury i instrukcje)
– nadzór realizacji założeń